فرآیند مشاهده نتایج مصاحبه علمی جذب عمومی تصدی منصب قضا سال 1398

طي اطلاعيه اي فرایند مشاهده نتایج مصاحبه علمی جذب عمومی تصدی منصب قضا سال 1398 اعلام شد.

به گزارش معاونت منابع انساني قوه قضائيه،‌متن اين اطلاعيه به شرح زير است:


بدينوسيله به اطلاع داوطلبان دانشگاهی و حوزوی شرکت کننده در مصاحبه علمی جذب اختصاصی تصدی منصب قضا سال 1398 می‌رساند ، جهت اطلاع و مشاهده نتایج مصاحبه مذکور به سامانه جذب اختصاصی تصدی منصب قضا سال 1398 به آدرس http://jazb.qazahrm.ir/ در سایت معاونت منابع انسانی قوه قضاییه مراجعه نمایید.

شایان ذکر است، نتایج مصاحبه ده روز پس از انجام مصاحبه علمی از طریق سامانه مذکور قابل مشاهده است .

باز نشر از پرتال جامع قوه قضاییه .