آیین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه، حق النظاره و هدایای مستقل و میزان حق‏ الزحمه امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی در سال ۱۳۹۹

مصوبه شماره۳۱۳۳۳/ت۵۷۳۹۱هـ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ هیأت وزیران

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۲۱/۳/۱۳۹۹ به پیشنهاد شماره ۲۶۰۵۴۹/۹۸ مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۸ وزارت فرهنگ و ارشاد   اسلامی و به استناد تبصره (۱) ماده (۵) و ماده (۱۲) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه ـ مصوب۱۳۶۳ـ آیین‌نامه  چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق ­التولیه، حق ­النظاره و هدایای مستقل و میزان حق ‏الزحمه امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی در سال ۱۳۹۹ را به شرح آدرس در لینک زیر تصویب کرد

لینک دریافت فایل .:

http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=22093

باز نشر از روزنامه رسمی :