جایزه سالانه اخلاق حرفه ای در حوزه وکالت

در سی و دومین اجلاس هیأت عمومی اتحادیه که به میزبانی کانون وکلای دادگستری استان یزد برگزار شد، اعطای جایزه سالانه اخلاق حرفه ای در حوزه وکالت "یادبود استاد بهمن کشاورز "به تصویب رسید و مقرر شد دستورالعمل چگونگی اعطاء این جایزه از جمله شرایط اعطاء و نحوه انتخاب و ساختار اجرایی آن و نیز موضوعاتی نظیر استانی یا کشوری بودن جایزه، به پیشنهاد کارگروه منتخب به تصویب شورای اجرایی اتحادیه برسد.